Препоруке за рад у служби дечије стоматологије

9. новембар 2020.

Поштовани чланови,

У условима погоршане епидемиолошке ситуације у нашој земљи, а која је изазвана SARS-CoV-2 вирусом, рад у стоматолошким ординацијама је потребно прилагодити датој ситуацији како би се омогућила безбедност и здравствених радника и пацијената.

Школске стоматолошке ординације, у којима се збрињавају деца узраста од 7 до 18 година, труде се да очувају континуитет у свом раду, што значи да је потребно наставити са пружањем потребних стоматолошких услуга деци у епидемиолошки безбедним условима. Одлагање стоматолошких интервенција неповратно угрожава здравље уста и зуба деце и квалитет живота како деце тако и њихових породица. У жељи да пружи подршку у безбедном раду стоматолозима, све мере заштите које су препоручене од стране Института за јавно здравље „др Милан Јовановић Батут“  и Стоматолошке коморе Србије, а које се односе на рад стоматолошких ординација објављене су на сајту Стоматолошке коморе Србије и Института за јавно здравље „др Милан Јовановић Батут“ .

Како би у специфичним околностима које захтева присуство COVID-19 пандемије, пружила подршку и сигурност дечијим стоматолозима у свакодневном раду, Стоматолошка комора Србије даје следеће препоруке:

  1. Организовање рада школских стоматолошких ординација у новим епидемиолошким условима захтева прилагођавање радног времена школском распореду и плану рада. Потребно је остварити сарадњу са школским организационим тимом, како би се уз минимално ометање наставе и неопходне епидемиолошке мере опреза, обавили систематски стоматолошки и контролни стоматолошки прегледи у епидемиолошки безбедним условима, уз адекватну личну заштитну опрему.
  2. Преко школских власти, обавестити родитеље о сигурносним мерама које се спроводе у ординацијама а у циљу очувања здравља њихове деце. Такође указати на важност очувања здравља уста и зуба деце, које мора имати континуитет. Уколико сте у могућности, родитељима и деци можете послати информације преко локалних медија (радио и ТВ емисије, новине и др).
  3. Потребно је пре сваке стоматолошке интервенције, родитељима или старатељима објаснити безбедност, важност саме интервенције и затражити пристанак за њено обављање. Све уредно бележити у стоматолошки картон пацијента.
  4. У циљу заштите здравља деце, интервенције у којима је неопходна коришћење инструмената који доводе до стварања водено-ваздушног спреја (аеросола) (турбина, UZ уклањање каменца), препорука је да се заказују у издвојеним ординацијама или алтернативно на крају радног времена уз примену адекватне личне заштитне опреме (маске са филтером (N95 ili N99), визир или заштитне наочаре, заштитна капа, уз примену заштитне одеће за једнократну употребу која ће се након те употребе бацити или уз примену заштитне одеће од памучног материјала која ће се након употребе осложити на прање).
  5. Обавезно поштовати и примењивати опште мере превенције за ординације денталне медицине које се налазе на линку: 

http://www.stomkoms.org/cr/articles/aktuelnosti/preporuke-za-rad-stomatoloskih-ordinacija-u-trenutnoj-epidemioloskoj-situaciji-783 Ове мере одштампати и држати на видном месту чекаонице и ординације. Добром сарадњом са руководећим структурама стоматолошких служби унапред обезбедити резерве прописане личне заштитне опреме како би се очувао континуитет у раду.

Ваша Стоматолошка комора Србије