Веће приватне праксе Скупштине Коморе

21. јун 2014.


Веће приватне праксе Скупштине Коморе у оквиру  своје надлежности:

1) Доноси:

  • Програм рада Већа из  искључиве надлежности који им је пренела Скупштина Коморе
  • Пословник о раду Већа;

2) Бира и разрешава:

  • Председника и потпредседника Већа
  • Чланове Одбора Већа

3) Разматра:

  • Питања која су од интереса за стоматологе који обављају приватну праксу.

Већа могу именовати одборе ради детаљнијег разматрања питања о којима дају мишљења.

 

 

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ОДБОРА ВЕЋА ПРИВАТНЕ ПРАКСЕ СТОМАТОЛОШКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Преузмите документ (23.43 KB)

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ПОТПРЕДСЕДНИКА ОДБОРА ВЕЋА СКУПШТИНЕ СТОМАТОЛОШКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Преузмите документ (26.32 KB)