КОНТАК - ОГРАНАК ЗА АП ВОЈВОДИНУ

17. јун 2014.


Адреса:

Змај Јовина 26/308
21000 Нови Сад
Србија

Телефон:

+381 (0)21 427 365

Адреса електронске поште:

ogranak.ns@stomkoms.org.rs

Радно време:  07 - 15 часова

Запослени: 

- Весна Коцић
технички секретар - администратор;

- Тања Голубовић
технички секретар - администратор;