Стоматолошка Комора Србије подржала је организацију симпозијума у Бијељини, септембар 2018.године.

20. септембар 2018.


- Симпозијум “„ХИРУРШКО-ПРОТЕТСКО ЗБРИЊАВАЊЕ ПАЦИЈЕНАТА“ Бијељина 2018. -