ПОЗИВ СА ОБРАСЦЕМ ПОНУДЕ - УРЕЂЕЊЕ ЕНТРИЈЕРА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА СТОМАТОЛОШКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ У БЕОГРАДУ

9. јули 2024.

Позивају се заинтересовани понуђачи да доставе понуду за израду пројекта ентеријера и идејног решења са предмером и проценом(предрачуном) радова, за уређење пословног простора Стоматолошке коморе Србије у Београду.
 
Површина пословног простора износи 13м2.
 
Уколико је потребан увид у тлоцрт пословног простора молим да се обратите захтевом на мејл адресу violeta.radivojevic@stomkoms.org.rs
 
Понуде доставити непосредно или путем поште на адресу Стоматолошка комора Србије, Макензијева 81, 11000 Београд или  на мејл адресу  referentfinanisije@stomkoms.org.rs.
 
Крајњи рок за доставу понуда је 10.07.2024. године до 14:00 часова. 
 

Позив са Обрасцем понуде - уређење ентријера пословног простора Стоматолошке коморе Србије у Београду

Преузмите документ (126 KB)