Покреће се јавна набавка мале вредности ЈНМВ 9/18 набавка канцеларијског материјала и тонера за штампаче за потребе Стоматолошке коморе Србије

18. децембар 2018.


Документе можете преузети овде:

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (45.56 KB)

Конкурсна документација

Преузмите документ (186.21 KB)