Јавна набавка мале вредности ЈНМВ 5/18 набавка канцеларијског материјала и тонера за штампаче за потребе Стоматолошке коморе Србије

28. септембар 2018.


Документе можете преузети овде:

Одлука о додели уговора

Преузмите документ (697.33 KB)